top of page

Gizlilik Politikası

Madde 1 – Güzel Anılar Dükkanı İnternet Sitesi

 

1.1 www.guzelanilardukkani.com internet sitesine (Bundan böyle “Güzel Anılar İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) erişmek suretiyle Güzel Anılar İnternet Sitesi’ni kullanmaya başladığı andan itibaren sipariş vermese dahi her kullanıcı ve üye, aşağıda yazılı tüm hususların tamamını anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

1.2 Güzel Anılar İnternet Sitesi’nin kullanım hakkı Maslak Mah. AOS 3. Sk. No: 42-43/1 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Selen Bayrak ’a aittir. (Bundan böyle “Selen Bayrak”  olarak anılacaktır.) Kendi ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgiler, yazılımlar, hizmetler, metinler, görseller, çizimler, ses, animasyon vb. diğer unsurlar telif hakkına tabidir ve eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan hakları yalnızca Selen Bayrak’e aittir; hiçbir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya başkaca web sitelerine gönderilemez. Bu sitede yer alan tüm markalar, ürün isimleri, şirket logo ve amblemleri de ayrıca marka hakkına tabidir. Aksi bir durum, kullanım veya her türlü hak ihlali gerekli hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.

 

1.3 Güzel Anılar İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerik yalnızca bilgi amaçlıdır ve siteden elde edilen bilgiler restorandan edinebileceğiniz bilgilerin yerine kullanılamaz veya doğru olarak kabul edilemez.

 

1.4 Selen Bayrak, kendi takdirinde olmak üzere Güzel Anılar İnternet Sitesi’nin her türlü içeriğini dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Güzel Anılar İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, devretme hakkını saklı tutar.

 

1.5 Selen Bayrak, Güzel Anılar İnternet Sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

 

Madde 2 – Üyelik İşlemleri

 

2.1 Güzel Anılar İnternet Sitesi ve/veya mobil uygulamanın  sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için üyelik zorunludur. Üyelik için siteye veya mobil uygulamaya erişen kullanıcı bir e-posta adresini “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir ”şifre” belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilmez.

 

2.2 “Şifre” sadece üye tarafından bilinen bir bilgidir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Selen Bayrak ve Güzel Anılar İnternet Sitesi şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

2.3 Güzel Anılar İnternet Sitesi üye bilgisini kesinlikle üçüncü kişi veya şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapmaz.

 

 

Madde 3 – Ürün Teslimatı ve İadesi

 

3.1 Selen Bayrak tarafından Güzel Anılar İnternet Sitesi aracılığıyla verilen siparişlerde yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri siparişinde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 

3.2 Ürün iadesi yoktur.

 

 

Madde 4 – Kullanıcıların ve Üyelerin Yükümlülükleri

 

4.1 Üye, Güzel Anılar İnternet Sitesi’ne üye olmak için doğrudan veya dolaylı olarak verdiği bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini peşinen kabul eder.

 

4.2 Üye, Güzel Anılar İnternet Sitesi’nde “Kullanıcı Adı” ile üyelik girişi yaptıktan sonra site içerisinde yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.

 

4.3 Üye, siparişinin teslimi sırasında daha önceden kendisine bildirilmiş olan ücreti ödeyecektir; aksi takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyeceğini peşinen kabul eder.

 

4.4 Güzel Anılar İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirlerin Selen Bayrak tarafından alınmış olmasıyla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı ve üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı ve üye, Güzel Anılar İnternet Sitesi’ne girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

4.5 Kullanıcılar ve üyeler tarafından Güzel Anılar İnternet Sitesi’ne eklenecek her türlü yazı, bilgi veya dosyasının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasından işbu yazıyı, bilgiyi veya dosyayı ekleyen kullanıcı ve üye sorumludur; Selen Bayrak’in herhangi bir sorumluluğuna gidilemez.

 

4.6 Tüm kullanıcılar ve üyeler Güzel Anılar İnternet Sitesi sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.7 Tüm kullanıcılar ve üyeler Selen Bayrak’in dilediği zaman veya sürekli olarak Güzel Anılar İnternet Sitesi üzerindeki tüm sistemi izleyebileceğini, gerekli gördüğü zaman müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve/veya üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler.

 

4.9 Hiçbir kullanıcı veya üye, Güzel Anılar İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da işbu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcılar ve üyeler, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi Selen Bayrak’den temin etmekle yükümlü olduklarını ve Güzel Anılar İnternet Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Selen Bayrak’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler.

 

 

Madde 5 – Selen Bayrak’in Yetkileri

 

5.1 Selen Bayrak’in Güzel Anılar İnternet Sitesi üzerinden satışları, o anda geçerli olan menülerinin mevcudiyetiyle sınırlıdır. Selen Bayrak, sipariş edilmiş olsa dahi restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi Selen Bayrak’in ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği anlamına gelmez.

5.2 Selen Bayrak satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Selen Bayrak bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

 

5.3 Selen Bayrak, herhangi bir zamanda Güzel Anılar İnternet Sitesi’nin kullanıcılarına, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü olmadan Güzel Anılar İnternet Sitesi’nin çalışmasını ve her türlü aktivitesini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ve bundan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

5.4 Tüm kullanıcıların ve üyeler, Güzel Anılar İnternet Sitesi üzerinden verecekleri bilgilerin aynı zamanda sitenin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda Selen Bayrak tarafından başkaca bir bildirime gerek olmadan kullanılabileceğine rıza gösterdiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgiler, Selen Bayrak çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle siparişin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin Güzel Anılar İnternet Sitesi’ni kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir. Kullanıcı ve üyelerden talep edilmemesine rağmen ilave kişisel bilgilerin Selen Bayrak’e verilmesi halinde, işbu bilgilerin de sitede talep edilen bilgiler gibi kullanılmasına onay verildiği kabul edilecektir.

 

5.5 Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde Selen Bayrak verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.

 

5.6 Selen Bayrak ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut herhangi bir maddesini ve/veya maddelerini bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

 

5.7 Selen Bayrak, Güzel Anılar İnternet Sitesi üzerinde üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

5.8 Güzel Anılar İnternet Sitesi için belirlenen kullanıcı adı ve şifresi Selen Bayrak tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Selen Bayrak, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

 

5.9  Selen Bayrak, Güzel Anılar İnternet Sitesi’ne veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir başka web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

 

Madde 6 – Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

 

6.1 Kullanıcılar ve üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

 

Madde 7 – Selen Bayrak kayıtlarının geçerliliği

 

7.1 Kullanıcılar ve üyeler işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Selen Bayrak’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

Madde 8 – Fesih

 

8.1 Selen Bayrak dilediği zaman işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

 

 

Madde 9 – Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

9.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

bottom of page