top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR VE KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) https://guzelanilardukkani.com/ internet sitesinden (“İNTERNET SİTESİ”) yiyecek ve içecek ürünü (“ÜRÜN(LER)”) satın alan kişi (“ALICI”) ile Firuzağa mahallesi Süngü Sokak 12/A Beyoğlu İstanbul adresinde mukim satıcı şirket SELEN BAYRAK (“SATICI”) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN(LER) ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

ÜRÜN(LER), ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir.

ÜRÜN(LER), ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI, ÜRÜN(LER)’i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN(LER)’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN(LER)’i kabul etmemekle ve teslimatı yapan kargo kişiye tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN(LER)’in teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşme’nin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN(LER)’in teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN(LER)’i teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve ÜRÜN(LER)’i teslim etmeyebilir.

ÜRÜN(LER)’in teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN(LER)’in bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ÜRÜN(LER)’in bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde Sözleşme’yi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

ÜRÜN(LER)’in normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

ALICI, ÜRÜN(LER) ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’ya ait aşağıdaki iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir:

Telefon: +90(212)2459449

E-posta: selen@guzelanilardukkani.com

CAYMA HAKKI ve ÜRÜN İADESİ

İNTERNET SİTESİ aracılığıyla verilen siparişlerde, eğer ALICI siparişte belirtilen teslimat adresinde bulunmaz ise sipariş etmiş olduğu ÜRÜN(LER) teslimat adresi haricinde başka bir adrese teslim edilmeyecektir. Bu durum çerçevesinde ALICI kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş ettiği ÜRÜN(LER) için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Yönetmelik’in 15’inci maddesi gereğince ALICI, İNTERNET SİTESİ’nden sipariş ettiği ÜRÜN(LER) için cayma hakkını kullanamaz ve ürün iadesi yapamaz.

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

GÜZEL ANILAR DÜKKANI

Firuzağa Mahallesi Süngü Sokak 12/A

Beyoğlu İstanbul

bottom of page